gCLxcKKAJmbACaihfr7QajzX6AsZRlzTBM0AxvT0

Bahasa Jawa Geguritan : Ramadhan

Post a Comment
Bahasa Jawa Geguritan : Ramadhan

Ramadhan

Karya Sulispriyanto


Iki wulan suci
Marhaban… ya… Ramadhan
Wulan panglebur sakabehe dosa
Wulan kang kebak kamulyan
Wulan kang kebak berkah
Wulan kang tansah direnggani kalam Al-Qur’an
Amarga kuwi, kita tansah gumbira mapag tekane

Nanging…
Kita uga sedhih yen ditinggalake

Ya Allah… ya Robbi…
Muga kita tansah dipethukake Ramadhan 
Ing taun sabanjureSumber Referensi: Majalah Panjebar Semangat edisi 32 ( 10 Agustus 2019 ) Halaman 40.

Related Posts

Post a Comment